Pochłanialność dźwięku

Fala dźwiękowa może zostać odbita, rozproszona lub pochłonięta. Rozproszenie dźwięku czasami jest tożsame z pochłonięciem hałasu. Współczynnik Pochłanialności dźwięku Ekranu akustycznego mówi o ilości dźwięku który został rozproszony.